Články

Diagnostika atrézie jícnu

Atrézie jícnu (AJ) je vada, která je bez chirurgické úpravy neslučitelná se životem, protože pacienti nemohou přijímat stravu. Při dolní TE píštěli se navíc žaludeční obsah dostává do průdušnice a do plic, opakovaná vdechnutí a zápaly plic by mohly vést k dechovému selhání a k úmrtí pacienta.

Diagnostika AJ není obtížná. Velká část maminek dětí měla zmnožené množství plodové vody. Dítě má po narození zvýšené slinění, kašel, zrychlené dýchání a nedostatek kyslíku (hypoxii).
Celý článek »

Operace atrézie jícnu s dolní TE píštělí a bez píštěle

Atrézie jícnu s dolní TE píštělí

Operace se provádí v celkové anestezii, dítě leží na levém boku. Na pravé straně hrudníku se provede krátký řez mezi 4. a 5. žebrem. Vypreparuje se dolní pahýl jícnu a TE píštěl. Přeruší se píštěl mezi tracheou a jícnem a uzavře se defekt na průdušnici. Uvolní se horní pahýl jícnu od průdušnice a sešije se zadní strana jícnu. V této fázi operace se zavede nosem tenká sonda do žaludku k pooperační výživě a dokončí se sešití jícnu. Sondou je možné novorozence krmit většinou již od prvního pooperačního dne. Sešitý jícen musí zůstat v klidu, proto dítě polyká pouze sliny, jinak musí být krmeno výhradně sondou, aby mohl jícen správně srůst a aby byla co největší šance, že spojení bude úspěšné. Po týdnu se provede rentgenové vyšetření jícnu, a není-li únik kontrastní látky mimo jícen, je možné zahájit příjem potravy ústy.
Celý článek »

Možné komplikace v souvislosti s operací atrézie jícnu

Rozpojení anastomózy(medic. Dehiscence anastomózy) – většinou se vyskytnou jen menší rozpojení, která se prokážou pouze při rentgenovém kontrastním vyšetření po operaci, na stavu dítěte se neprojevují a spontánně se zhojí. Ve velmi malém procentu případů se vyskytují velká rozpojení, která se projeví v prvních dnech po operaci respiračními potížemi a tenzním pneumotoraxem (viz. Slovník pojmů – pneumotorax). K tomuto velkému rozpojení anastomózy může dojít např. z důvodu nedostatečného prokrvení tkáně, z důvodu neopatrného zacházení s dítětem po operaci, nebo pokud bylo místo spojení pod extrémním napětím. Takovouto komplikaci je nutné akutně ošetřit.
Celý článek »

Gastroesofageální reflux (GER)

Gastroezofageální reflux (také viz. Slovník pojmů) je nejčastějším problémem pacientů po operaci atrézie jícnu (AJ). Příčinou může být porucha správné funkce dolní části jícnu, nebo posunutí žaludku a spodní části jícnu směrem vzhůru při operaci spojení s horním pahýlem jícnu nebo u některých dětí založení gastrostomie.

U zdravých dětí zabraňuje refluxu žaludeční šťávy do jícnu funkční svěrač v oblasti přechodu jícnu do žaludku. Bariéru mezi žaludkem a jícnem tvoří i ostrý úhel mezi dolní částí jícnu a žaludkem, délka jícnu, i žaludeční sliznice v místě přechodu jícnu do žaludku. Po operaci AJ dojde často ke zkrácení jícnu a tím i změně úhlu v oblasti přechodu jícnu do žaludku.
Celý článek »